Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLVI/359/06


UCHWAŁA Nr XLVII/359/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 października 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/302/2006 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 marca 2006 r . w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 r. , wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się przeznaczenia środków w ogólnej kwocie 1.131.666,00 zł. na

następujące zadania:”

 1. w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Rehabilitacja społeczna 1.131.666,00 zł.”

3) w § 1 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie kosztów tworzenia i działania

warsztatów terapii zajęciowej 422.420,00 zł.”

 1. w § 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 254.000 ,00 zł.”

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 1. w § 1 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 75.343,00 zł.”

w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi

potrzebami osób niepełnosprawnych,

6) w § 1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 342.903 ,00 zł”

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu Myśliborskiego.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na realizację których samorząd powiatowy przeznacza w danym roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada Powiatu Myśliborskiego w oparciu o przekazaną informację przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Informację o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2006 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, dokonała na mocy Pisma Prezesa Zarządu PRON z dnia 26 października znak WF/1118w/2006 - podziału dodatkowo przyznanych środków.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Myśliborskiego proponuje dokonać następujących zmian:

 1. zwiększenie dotychczasowej kwoty przeznaczonej w ogólnym planie o kwotę 142.564,00 zł (dotychczasowy plan 989.102,00), w wyniku zwiększenia w Uchwale Nr XLI/302/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w §1 kwotę 989.102 zł” zastępuje się kwotą 1.131.666,00 zł.

 2. zwiększenie dotychczasowej kwoty na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej o kwotę 142.564,00 zł, w wyniku czego w Uchwale Nr XLI/302/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w § 1 pkt 2 kwotę „989.102,00 zł” zastępuje się kwotą 1.131.666,00 zł”

 3. zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (dotychczasowy plan 402.420,00 zł) środków przydzielonych na zadanie „dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej”, w wyniku czego w Uchwale Nr XLI/302/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w § 1 pkt 2 litera a, kwotę „402.420,00” zastępuję się kwotą „422.420,00”

 4. zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. (dotychczasowy plan 234.000,00) środków przydzielonych za zadanie „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”, w wyniku czego w Uchwale Nr XLI/302/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w § 1 w punkcie 2 litera b, kwotę „234.000,00” zastępuje się kwotą „254.000,00”

 5. zmniejszenie o kwotę 4.657,00 zł (dotychczasowy plan 80.000,00 zł) środków przydzielonych na zadanie „ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, w wyniku czego w Uchwale Nr XLI/302/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w § 1 pkt 2 litera c, kwotę „80.000,00 zł” zastępuje się kwotą 75.343,00 zł.

 6. zwiększenie o kwotę 107.221,00 zł. (plan dotychczasowy 235.682,00 zł.) środków przydzielonych na zadanie „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” w wyniku czego w Uchwale Nr XLI/302/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w punkcie 2 litera e, kwotę „235.682,00 zł” zastępuje się kwotą „342.903,00 zł.”

Tabela zmian w planie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lp.

Nazwa zadania

Plan przed zmianami

zmniejszenie

zwiększenie

Plan po zmianach

1.

Rehabilitacja społeczna

w tym:

 1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 1. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 1. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

989.000,00

402.420,00

234.000,00

80.000,00

235.682,00

-

-

-

4.657,00

-

142.564,00

20.000,00

20.000,00

-

107.221,00

1.131.666,00

422.420,00

254.000,00

75.343,00

342.903,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-11-2006 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2006 13:13