herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLVI/356/06


UCHWAŁA Nr XLVI/356/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Ryszarda Pawła Patkowskiego do Rady Powiatu Myśliborskiego w Okręgu Wyborczym Nr 2 z listy Nr 11 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Powiatu wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Zobowiązuje się Starostę do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-11-2006 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2006 13:11