herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLVI/351/06


UCHWAŁA Nr XLVI/351/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie przyjęcie Powiatowej Strategii Rozwiązywanie Problemów Społecznych  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055) oraz art.19 pkt 1 i 112 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U . Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.1001, Nr 273 poz.2703, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz.788, Nr 164 poz. 1366, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz.1487, Nr 180 poz.1493 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:  

§1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Myśliborskiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Marian Polański  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-11-2006 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 06-11-2006 13:16