herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 157/314/2006


UCHWAŁA NR 157/314/2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 12 października 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego działającego przy Placówce Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1701) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 152/302/2006 z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego działającego przy Placówce Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie, zmienia się treść tytułu, który otrzymuje brzmienie:

„w sprawie przyjęcia regulaminu Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego działającego w Placówce Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Placówki Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Józef Getman - Wicestarosta ............................................................

Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu ............................................................

Andrzej Królikowski - Członek Zarządu .............................................................

Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu .............................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-10-2006 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2006 12:38