herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 157/312/2006


UCHWAŁA NR 157/312/2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 12 października 2006 roku

w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2004 - 2011”

Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie projekt aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2004 - 2011”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

  1. Józef Getman - Wicestarosta ……………………………….

  2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu ……………………………….

  3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu ……………………………….

  4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu ……………………………….

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn zm.) projekty gminnych planów gospodarki odpadami opiniuje zarząd powiatu.

W dniu 8 września 2006 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynął wniosek Gminy Myślibórz w sprawie wydania opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2004 - 2011”.

Zarząd Powiatu Myśliborskiego na posiedzeniu w dniu 12 października 2006 roku zapoznał się z projektem aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2004 - 2011”.

Stwierdzono, iż opiniowany plan został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Zgodny jest on także z obowiązującymi planami gospodarki odpadami wyższego szczebla, tj. krajowym, wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami.

Po przeanalizowaniu przesłanego projektu oraz wniosku pozytywnie opiniuje się projekt aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2004 - 2011”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-10-2006 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2006 12:37