herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 43 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 43

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 18 października 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 3.250.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2006.

2. W skład Komisji wchodzą:

  1. Mariusz Dąbrowski - Przewodniczący Komisji

  2. Mariusz Szeliga - Sekretarz Komisji

  3. Dorota Siódmak - Członek Komisji

§ 2. Otwarcie ofert odbędzie się 23 października 2006 r. o godz. 1200.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-10-2006 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2006 13:17