herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego


Projekt

UCHWAŁA Nr ......../......./..........

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ............................

w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm. ) -Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Myśliborskiego w formie nieograniczonego przetargu ustnego :

działkę zabudowaną nr 895 o powierzchni 0,2364 ha położoną w obrębie 5 m. Dębno, gmina Dębno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przygotował:

Mirosław Lach

Geodeta Powiatowy

UZASADNIENIE

Przedstawiona wyżej nieruchomości stanowiąca na własność Powiatu Myśliborskiego graniczy bezpośredni z działką nr 525 na której usytuowane są budynki Szpitala Powiatowego w Dębnie. Działka ta jest zbędna do dalszej działalności szpitala. W związku z wystąpieniem o sprzedaż tej działki Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gryf „ w Dębnie pod budowę garaży spółdzielczych. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2006 r. zaopiniował pozytywnie sprzedaż w/w nieruchomości w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-10-2006 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-10-2006 12:30