Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLV/346/06


UCHWAŁA NR XLV/346/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie skargi, o której jest mowa w ust.2 treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

  1. Skargę Pani Heleny Andrzejewskiej zamieszkałej w Dębnie ul. Mireckiego 50

na Starostę Myśliborskiego w sprawie scalenia gruntów w latach 1981 - 82 i zmniejszenia powierzchni działki w wyniku zamiany, uznaje się za bezzasadną.

  1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Myśliborskiego do udzielenia w oparciu o stanowisko wymienione w ust. 1 treści odpowiedzi na skargę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

W dniu 22 sierpnia 2006 roku do Rady Powiatu Myśliborskiego wpłynęła skarga Pani Heleny Andrzejewskiej zamieszkałej w Dębnie ul. Mireckiego 50 na działalność Starosty Myśliborskiego w sprawie przeprowadzonego scalenia gruntów w latach 1981 - 82 i zmniejszenia powierzchni działki w wyniku zamiany. Jako, że zgodnie z art. 229 pkt. 4 kpa rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych należy do rady powiatu, skarga ta w dniu 31 sierpnia 2006 roku została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Myśliborskiego, która uznała skargę za bezzasadną.

Załącznik

do uchwały Nr XLV/346/2006

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 27 września 2006 roku

W związku ze skargą Pani Heleny Andrzejewskiej zam. Dębno ul. Mireckiego 50 z dnia 11 sierpnia 2006 roku na działalność Starosty Myśliborskiego, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2006 roku uznała skargę za bezzasadną.

Zgodnie z zaleceniem Przewodniczącego Rady Powiatu z dnia 23.08.2006 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w składzie:

  1. Władysław Grabda - przewodniczący

  2. Mariusz Norsesowicz - członek

  3. Wojciech Wojtkiewicz - członek

dokonała analizy materiałów w sprawie skargi Pani Heleny Andrzejewskiej zam. Dębno ul. Mireckiego 50 w przedmiocie działalności Starosty Myśliborskiego.

W posiedzeniu wzięli udział:

  1. skarżąca Pani Helena Andrzejewska

  2. Geodeta Powiatowy Pan Mirosław Lach

Ze skargi, która została skierowana do Wojewody Zachodniopomorskiego wynika, iż skarżąca została zignorowana i nie otrzymała odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2006 r., które skierowała do Starosty Myśliborskiego. Pismo z dnia 03.04.2006 r., którego adresatem był Starosta Myśliborski jest skargą na działalność Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za brak odpowiedzi na pisma z dnia 06.01.2006 r. i z dnia 31.01.2006 r. Z materiałów w sprawie obiegu pism stanowiących przedmiot skargi wynika, iż na pismo z dnia 03.04.2006 r. wysłana została odpowiedź pismem Nr GKN. VII 7447-19/06 z dnia 20.04.2006 r.

W powyższej sprawie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu nie dopatrzyła się uchybień i uznała skargę za bezzasadną. Uznając skargę bezzasadną Komisja Rewizyjna Rady Powiatu rozpatrzyła meritum sprawy, które w desperacji doprowadziło Panią Helenę Andrzejewską do napisania skargi. Sprawa dotyczy scalania gruntów w 1981 roku i zamiany działki Nr 916 (stary numer) o powierzchni 0,34 ha na działkę Nr 882/2 rzekomo o powierzchni 0,32 ha.

Z dokumentów wynika, iż działka Nr 882/2 nie została wpisana do księgi wieczystej po dokonaniu zamiany w 1981 roku, ale dopiero w 2005 roku, ale już o powierzchni 0,21 ha.

Uznając słuszność Pani Heleny Andrzejewskiej w dochodzeniu swojej racji Komisja Rewizyjna pouczyła w/w o dalszym toku postępowania tj. skierowania sprawy do Sądu z powództwa cywilnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-10-2006 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2006 10:39