Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLV/345/06


UCHWAŁA NR XLV/345/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie skargi, o której jest mowa w ust. 2 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Skargę Pani Renaty Gluza zamieszkałej w Dębnie ul. Waryńskiego 36/10 na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu w sprawie niegodnego zachowania urzędnika uznaje się za bezzasadną.

3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Myśliborskiego do udzielenia w oparciu o stanowisko wymienione w ust. 1 treści odpowiedzi na skargę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

W dniu 25 maja 2006 roku do Rady Powiatu Myśliborskiego wpłynęła skarga Pani Renaty Gluza zamieszkałej w Dębnie ul. Waryńskiego 36/10 na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu w sprawie niegodnego zachowania. Jako, że zgodnie z art. 229 pkt. 4 kpa rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych należy do rady powiatu, skarga ta w dniu 25 lipca 2006 roku została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Myśliborskiego, która uznała skargę za bezzasadną.

Załącznik

do uchwały Nr XLV/345/2006

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 27 września 2006 roku

W związku ze skargą Pani Renaty Gluza zam. Dębno ul. Waryńskiego 36/10 z dnia 22 maja 2006 roku na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Huberta Walasa Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2006 roku uznała skargę za bezzasadną.

Uzasadnienie:

Od momentu rejestracji skargi w Starostwie Powiatowym (25 maja 2006 roku) i przekazania jej przez Przewodniczącego Rady Powiatu do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, Komisja odbyła w dniu 20 czerwca 2006 roku posiedzenie, na które zaprosiła zainteresowane strony. Na posiedzenie nie przybyła skarżąca. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznaczył ponowny termin spotkania na 13 lipca 2006 roku. W dniu 12 lipca 2006 roku na telefoniczną prośbę zainteresowanej uzasadnioną zwolnieniami lekarskimi świadków spotkanie zostało przełożone na 25 lipca 2006 roku na godz. 900. Na 15 minut przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji w wyznaczonym terminie do Starostwa Powiatowego wpłynął fax, w którym skarżąca ponownie zawiadamia Radę Powiatu niemożliwością przybycia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W związku z trzykrotnym niestawieniem się zainteresowanej na posiedzenie Komisji w celu dostarczenia materiałów dowodowych potwierdzających zasadność skargi Komisja Rewizyjna Rady Powiatu postanawia jak na wstępie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-10-2006 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2006 10:39