herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLV/344/06


UCHWAŁA NR XLV/344/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz §1 Uchwały Nr XI /79/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 września 2003r., Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Odwołuje się Panią Annę Snacką - przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego z Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku, wobec cofnięcia rekomendacji przez Wojewodę.

§2. Powołuje się Pana Józefa Prystupę - przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego na członka Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

W związku z wycofaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego rekomendacji udzielonych Pani Annie Snackiej - dotychczasowemu przedstawicielowi Wojewody w Radzie Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku i wskazaniu jako nowego przedstawiciela pana Józefa Prystupę, zasadne jest dokonanie zmiany w §2 pkt 4 Uchwały Nr XI/79/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 września 2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-10-2006 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2006 10:38