herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 37 w sprawie wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w ochronie zdrowia


Zarządzenie Nr 37/2006

Starosty Myśliborskiego

z dnia 18 września 2006 r.

w sprawie wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2006 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 216/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wykonania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w ochronie zdrowia zarządza się co następuje :

§1.1.Nakłada się obowiązek wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony na Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - Szpitale Powiatowe w Barlinku i Dębnie.

2. Zadania, o których mowa w pkt.1 należy wykonywać zgodnie z „Zasadami przygotowań obronnych służby zdrowia w przypadku nadzwyczajnych zadań w 2006 roku w powiecie myśliborskim” z dnia 11.04.2006 r. określonych przez Starostę Myśliborskiego, które podlegają corocznej aktualizacji.

§2.1.Na utrzymanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych przechowywanych w szpitalach powiatowych będą corocznie przekazywane środki finansowe z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

2. Wielkość i zasady przekazywania środków, o których mowa w pkt 1 zostaną określone w umowach cywilnoprawnych zawartych bezpośrednio ze Szpitalami Powiatowymi.

§3. Nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-09-2006 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2006 10:28