herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Społecznej Szpital Powiatowy w Barlinku


PROJEKT

UCHWAŁA NR ......

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO


z dnia .................... 2006 r.

w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Społecznej Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz §1 Uchwały Nr XI / 79 / 03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 września 2003r., Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Odwołuje się Panią Annę Snacką - przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego z Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku, wobec cofnięcia rekomendacji przez Wojewodę.

§2. Powołuje się Pana Józefa Prystupę - przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego na członka Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

W związku z wycofaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego rekomendacji udzielonych Pani Annie Snackiej - dotychczasowemu przedstawicielowi Wojewody w Radzie Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku i wskazaniu jako nowego przedstawiciela pana Józefa Prystupę, zasadne jest dokonanie zmiany w §2 pkt. 4 Uchwały Nr XI/ 79 /03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 września 2003 r.

Opracowała: Anna Trembecka

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw

Społecznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-09-2006 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2006 10:16