herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego


Projekt

UCHWAŁA Nr ......../......./..........

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ............................

w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm. ) -Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Myśliborskiego w formie nieograniczonego przetargu ustnego :

działkę zabudowaną nr 122 o powierzchni 0,7198 ha położoną w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przygotował:

Mirosław Lach

Geodeta Powiatowy

UZASADNIENIE

Przedstawiona wyżej nieruchomości Skarbu Państwa została przekazana na własność Powiatu Myśliborskiego porozumieniem zawartym w dniu 19 lipca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Zarządem Powiatu Myśliborskiego. Brak możliwości zagospodarowania tej nieruchomości oraz wysokie koszty jej utrzymania i zabezpieczenia przed dewastacją uzasadniają przeznaczenie jej do sprzedaży. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie sprzedaż w/w nieruchomości w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-09-2006 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2006 10:13