herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007


Projekt

UCHWAŁA Nr ........./.........2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ............... 2006 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)

Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007 na wykonanie prac modernizacyjnych Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją w kwocie 952.216 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Powyższa kwota nie zostanie wydatkowana w 2006 roku w związku z powtórzoną procedurą przetargową, w wyniku której termin zakończenia inwestycji przewidziany został na dzień 28 lutego 2007 roku.

W 2006 r. na przedmiotową inwestycję wydatkowane zostaną środki do kwoty 1.147.784 zł.

Zabezpieczenie wnioskowanej kwoty jest niezbędne do zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji.

Sporządził:

Mariusz Szeliga - Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-09-2006 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2006 10:11