herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego roku 2007 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2007


Projekt

UCHWAŁA NR .......................

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ..........................

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego roku 2007 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2007

Na podstawie art.12, pkt. 8, lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na roku 2007 rok na wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2007

w wysokości 150.000 zł

§ 2. Sfinansowanie zadania, o którym mowa w § 1 będzie ujęte w planie wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest niezbędna do wszczęcia procedury przetargowej w roku 2006 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

Przygotował:

Antoni Paluch

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Myśliborzu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-09-2006 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2006 10:10