Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze nabór -INSPEKTORA w Wydziale Oświaty , Kultury i Sportu


STAROSTWOPOWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTORA w Wydziale Oświaty , Kultury i Sportu

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształceniewyższe magisterskie

( wymagana specjalność - przygotowanie pedagogiczne,

  1. staż pracy - minimum 5 lat,

  2. znajomość instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego,

d)samodzielność, komunikatywność , dokładność,

 1. uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dot: mężczyzn),

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość ustawy „Karta Nauczyciela” oraz ustawy o finansach publicznych i kpa,

  2. znajomość przepisów prawa oświatowego, ustawy o kulturze fizycznej,

  3. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

  4. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- współudział w prowadzeniu nadzoru nad działalnością szkół ponadgimnazjalnych,

szkół specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

placówekwychowania pozaszkolnego.

- prowadzenie ewidencji UKS i klubów sportowych,

- opracowywanie planów koncepcji funkcjonowania kultury, sportu i turystyki w powiecie,

- opracowywanie projektów budżetu kultury i sportu,

- współudział z MOS”Szkuner” w organizowaniu imprez sportowych w powiecie,

- przygotowanie Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych,

- prowadzenie spraw związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży,

- sprawowanie nadzoru nad działalnością klubów i stowarzyszeń sportowych,

- nadzór nad działalnością Szkolnych Schronisk Młodzieżowych,

- przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w zakresie sportu, turystyki i kultury,

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

b)list motywacyjny

 1. dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły wyższej) potwierdzone za zgodność z oryginałem,

d)kwestionariusz osobowy,

e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  1. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy- w przypadku aktualnegozatrudnienia.

  2. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

- 2 -

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 22 września 2006r do godz.10,00 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyćw zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ”Inspektora w Wydziale Oświaty,Kultury i Sportu” „ na adres :

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr.2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatównie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu(095) 747 20-21 , wew.32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz , dnia07 wrzesień2006r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-09-2006 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2006 13:50