herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 33 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów


Zarządzenie nr 33/2006

Starosty myśliborskiego

z dnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów

Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz §8 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/89/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów Pana Marka Sobiegraja.

§2. Pełnomocnika powołuje się na czas wykonania zadania podczas wyborów samorządowych w 2006 roku.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-08-2006 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2006 12:30