Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZSP Nr 1 Dębno


W dniach od 6 do 26 kwietnia 2006 roku oraz w dniu 2 maja z przerwami w dniach 13, 14, 19, 24 kwietnia została przeprowadzona kontrola kompleksowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie 01.01.2003 - 31.12.2005r.

Kontrolowana jednostka prowadzi prawidłową politykę rachunkowości zgodnie z przepisami rachunkowości budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 rokuw sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.).

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej ustalono, że jednostka:

- posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),

- prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z planem finansowym jednostki przestrzegając art. 35 ust. 1 - 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

- stosuje przepisy ustawy o rachunkowości - art. 20-22 w zakresie treści i cech dowodów księgowych,

- w zakresie sprawozdawczości budżetowej stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.03.2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24 poz.279 z późn. zm.),

- przestrzega ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych,

- prowadzi gospodarkę pieniężną oraz drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z opracowanymi instrukcjami,

- stosuje stawki amortyzacji określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 roku, Nr 100, poz. 1175). Amortyzacja naliczana jest od wartości początkowej środka trwałego.

 

Stwierdzone uchybienia:

1. Dowody księgowe nie klasyfikowano zgodnie z dokonanym wydatkiem. Zapisy księgowe do ewidencji analitycznej nie wprowadzano zgodnie z dekretacją zamieszczoną na dokumencie.

2. Dochody nie były planowane zgodnie z przewidywanym wykonaniem za bieżący rok oraz zawartymi umowami.

3. Nie przestrzegano zasad ustalania liczby godzin ponadwymiarowych dla poszczególnych nauczycieli zgodnie z art.35 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2003r, Nr 118, poz.1112 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 Regulaminu w sprawie zasad wynagrodzenianauczycieli.

4. Środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przekazywano zgodnie z przepisami art.6 ust.2 ustawy o ZFŚS (Dz. U. z 1996r., Nr 70, poz.335 z późn.zm.). Do 31.12. każdego roku dokonywano odpisów w pełnej wysokości.

 

Wydano zalecenia pokontrolne, w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień.

 

 

 

Przygotowała: Bernarda Bartoszewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-08-2006 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-03-2012 08:55