Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze nabór - Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

.....................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie

(wymagana specjalność - przygotowanie pedagogiczne)

  1. staż pracy - minimum 5 lat, w tym co najmniej 1 rok w administracji samorządowej),

  2. znajomość instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego,

  3. samodzielność, komunikatywność, dokładność,

  4. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot: mężczyzn),

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość ustawy „Karta Nauczyciela” oraz ustawy o finansach publicznych i kpa,

  2. dobra znajomość obsługi komputera i pracy w EXCELU.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. nadzór w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

  2. prawidłowe dysponowanie środkami ,

  3. przestrzeganie przepisów bhp,

  4. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek,

  5. realizacja projektów unijnych,

  6. prowadzenie komisji egzaminacyjnych na stopnie awansu,

  7. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. dokument poświadczający wykształcenie (szkoły wyższej) potwierdzone za zgodność z oryginałem,

  4. kwestionariusz osobowy,

  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia,

  7. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2006 roku do godz. 1100 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu” na adres:

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz, dnia 3 sierpnia 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 02-08-2006 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2006 14:56