Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze nabór starszego inspektora ds. płac


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STARSZEGO INSPEKTORA ds. PŁAC

.....................................................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie średnie ekonomiczne

  2. staż pracy - minimum 5 lat w jednostkach samorządu terytorialnego,

  3. znajomość instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego.

  4. samodzielność ,komunikatywność ,dokładność,

  5. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot: mężczyzn)

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

g/ znajomość Kodeksu pracy,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Dobra znajomość obsługi komputera

  2. Umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

  3. Znajomość ustawy z zakresu ochrony danych osobowych.

  4. znajomość ustawy o finansach publicznych na stanowisku,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie zobowiązującymi przepisami i zasadami,

  2. sprawowanie bieżącej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu,

  3. prowadzenie obsługi wynagrodzeń pracowniczych,a w tym:

- obliczanie wynagrodzeń za pracę i inne świadczenia związane z pracą , sporządzanie list wynagrodzeń

oraz list zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

 • naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych - ZUS:DRA,RCX,EMUA,RSA,RZA,

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych- Urząd Skarbowy PIT-4,PIT-11,PIT-8A,PIT-8B,

 • przyjmowanie dokumentacji i naliczanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

b) list motywacyjny

 1. dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły średniej ) potwierdzony za zgodność z oryginałem,

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 1. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy- w przypadku aktualnego zatrudnienia.

  1. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

- 2 -

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 27 lipca 2006r do godz.10,00 (decyduje data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ” STARSZEGO INSPEKTORA ds. PŁAC” na adres :

Dom Pomocy Społecznej

ul. Celna 23

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr.2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 22-74 , lub osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

Myślibórz , dnia 12 lipiec 2006r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-07-2006 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2006 10:48