herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLIV/332/06


UCHWAŁA NR XLIV/332/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) w związku z art. 44a ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późń. zm.) i § 9 ust.2 lit.b Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późń. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału noworodków i wcześniaków w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie typuje się przedstawiciela Rady Powiatu Myśliborskiego w osobie Józefa Getmana jako podmiotu, który utworzył zakład.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

W dniu 06 lipca 2006 roku odbędzie się konkurs na stanowisko ordynatora oddziału noworodków i wcześniaków w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. O w/w stanowisko ubiega się zastępca dyrektora ds. lecznictwa w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Zgodnie z § 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ( Dz. U. z 1998r. Nr 115, poz.749 z późn. zm.) w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska ordynatora, a kandydatem jest kierownik zakładu lub jego zastępca ds. medycznych, członka komisji konkursowej typuje przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie proponowanej uchwały jest konieczne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-07-2006 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2006 10:12