herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLIV/331/06


UCHWAŁA NR XLIV/331/06

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasadach ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/173/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu wprowadza się następującą zmianę:

  1. w § 2 po trzecim myślniku, jako czwarty myślnik dodaje się zapis:

- realizacją przez powiat inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie, współfinansowanych ze środków pomocowych

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonano w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie, współfinansowanych ze środków pomocowych, których zakres nie został ujęty w umowie emisji obligacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-07-2006 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2006 10:10