herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLIV/328/06


UCHWAŁA NR XLIV/328/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; z późn. zm. ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

W związku z kontynuacją uczestnictwa w programie stypendialnym Działanie 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego istnieje konieczność opracowania „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów na rok szkolny i akademicki 2006/2007”. Powyższy Regulamin jest załącznikiem do wniosku o finansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusz stypendialny obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich uczęszczających do szkół maturalnych oraz studentów zamieszkujących teren powiatu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-07-2006 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2006 10:09