Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze młodszego referenta w Wydziale Finansowym


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszego Referenta w Wydziale Finansowym

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne

( wymagana specjalność - rachunkowość )

  1. staż pracy - minimum 6 miesięcy w jednostkach samorządu terytorialnego,

  2. znajomość instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego.

  3. samodzielność ,komunikatywność ,dokładność,

  4. uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot: mężczyzn)

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowość i kpa,

  2. dobra znajomość obsługi komputera i pracy w EXCELU

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w części dotyczącej środki funduszy pomocowych,

  2. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową w powierzonym zakresie,

  3. rejestrowanie i księgowanie przy pomocy komputerowego systemu finansowo - księgowego (FK) dowodów księgowych w powierzonym zakresie,

  4. uzgadnianie sald środków pieniężnych na rachunkach bankowych środków funduszy.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

b) list motywacyjny

 1. dokument poświadczający wykształcenie ( szkoły średniej lub wyższej ) potwierdzone za zgodność z oryginałem,

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 1. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy- w przypadku aktualnego zatrudnienia.

  1. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

- 2 -

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2006r do godz.10,00 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ” Młodszy Referent” „ w Wydziale Finansowym na adres :

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr.2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21 , wew.32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz , dnia 07 lipiec 2006r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-07-2006 16:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2006 16:50