herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 147/289/2006


UCHWAŁA NR 147/289/2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie projektu „Stypendia unijne dla studentów powiatu myśliborskiego na rok akademicki 2006/2007”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udział Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w konkursie zamkniętym w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

§ 2. Projekt pn. „Stypendia unijne dla studentów powiatu myśliborskiego na rok szkolny 2006/2007” będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa.

§ 3. Projekt nie wymaga wkładu własnego.

§ 4. Wykonanie uchwały poleca się Staroście Myśliborskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE

W związku z kontynuacją uczestnictwa w programie stypendialnym Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 istnieje konieczność ponownego opracowania projektu i złożenia wniosku aplikacyjnego o jego finansowanie do Instytucji Wdrażającej, jaka jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Projekt „Stypendia unijne dla studentów powiatu myśliborskiego na rok akademicki 2006/2007” obejmuje swym zasięgiem studentów uczelni wyższych, zamieszkałych na terenie powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-06-2006 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2006 10:40