herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 12 w sprawie powołania zespołu do prac nad dokumentacją bezpieczeństwa teleinformatycznego


Zarządzenie nr 12/06

Starosty myśliborskiego

z dnia 30 marca 2006r.

 

 

w sprawie powołania zespołu do prac nad dokumentacją bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art.61 i art.64 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196 poz. 1631) zarządzam, co następuje:

 

§1. 1. Powołuję zespół do prac nad dokumentacją bezpieczeństwa teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, zwany dalej zespołem.

2. W skład zespołu wchodzą:

    1. 1)      Marek Sobiegraj - pełniący funkcję Administratora Systemu - odpowiedzialny za funkcjonowanie systemów lub sieci teleinformatycznych oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych

    2. 2)      Zbigniew Podziński - pełniący funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego - odpowiedzialny za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz za kontrolę przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji

3. Dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego stanowią w szczególności:

  1. 1)      Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu (SWBS)

  2. 2)      Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE)

 

§2. Zespół opracowuje w fazie projektowania dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego, bieżąco uzupełnia ją w fazie wdrażania i modyfikuje w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie lub sieci teleinformatycznej.

 

§3. Zespół współpracuje w wykonywaniu czynności o których mowa w §2 z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-03-2006 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2006 12:40