herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 11 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE Nr 11/06

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu

Na podstawie art. 37 ust.1 oraz 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa gruntu stanowiącego własność Gminy Dębno i sprzedaż budynku mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa oznaczonego działką nr 417 o pow. 0,0132 ha, położonego w obrębie 4 m. Dębno w następującym składzie:

1. Jerzy Gądarowski - Przewodniczący Komisji

2. Mirosław Lach - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Zofia Bogdańska - Członek Komisji

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-03-2006 16:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2006 16:15