herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 3 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2006 roku


ZARZĄDZENIE NR 3

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2006 roku

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2006 roku.

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.1001, Nr 273 poz.2703, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz.788, Nr 164 poz. 1366,Nr. 175 poz.1462, Nr 179 poz.1487, Nr180 poz.1493) zarządzam, co następuje

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2006 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego:

  1. Placówce Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie - 2.147,00 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści siedem 00/100),

  2. Domu Dziecka w Barlinku - 2.306,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta sześć 00/100) .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Barlinku, Dyrektorowi Placówki Wielofunkcyjnej im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-01-2006 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2006 11:34