herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 33 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 33

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu.

2. W skład Komisji wchodzą:

  1. Mariusz Dąbrowski -Przewodniczący Komisji

  2. Mariusz Szeliga - Sekretarz Komisji

  3. Marek Wasilewski - Członek Komisji

§ 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2005 r. o godz. 1100.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-12-2005 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2005 11:57