herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 21 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


ZARZĄDZENIE Nr 21

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 14 września 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, będącego załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ 238 / 05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku, w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisje Stypendialną- zwana dalej Komisją - do rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. W skład Komisji wchodzą:

  1. Józef Getman - Przewodniczący Komisji

  2. Władysław Grabda- członek Komisji

  3. Ryszard Czekała- członek Komisji

  4. Bernadetta Kulik- członek Komisji

  5. Mieczysław Pyciak- członek Komisji

  6. Anna Stankiewicz- członek Komisji

  7. Henryka Zarębska- członek Komisji

  8. Krystyna Stankiewicz- członek Komisji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-09-2005 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2005 12:48