herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 13 w sprawie powołania Komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 13/05

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 11 maja 2005 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 38 ust.1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz.2782 ) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z udziałem 67/1000 w gruncie położonym w obrębie Namyślin oznaczonym działką nr 174/3 o pow. 0,1902 ha w następującym składzie:

1. Zofia Bogdańska - Przewodniczący Komisji

2. Mirosław Lach - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Mariusz Szeliga - Członek Komisji

4. Jerzy Gądarowski - Członek Komisji

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-05-2005 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2005 11:03