herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 6 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2005 roku


ZARZĄDZENIE NR 6

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 1 marca 2005 roku

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w 2005 roku.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.1001) zarządzam , co następuje

§ 1. Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w roku 2005 w wysokości 1.820,00 zł (słownie : jeden tysiąc osiemset dwadzieścia zł )

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-03-2005 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2005 14:39