herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 46 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 46

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.500.000 zł, na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na rok 2003.

2. Komisja zobowiązana jest do stosowania zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, wprowadzonym Zarządzeniem Starosty Myśliborskiego Nr 21 z dnia 20 maja 2003 roku.

3. W skład Komisji wchodzą:

  1. Mariusz Szeliga - Przewodniczący Komisji

  2. Dorota Siódmak - Sekretarz Komisji

  3. Marek Dmytruszewski - Członek Komisji

  4. Bernadetta Kulik - Członek Komisji

  5. Ewelina Biesiadecka - Członek Komisji

§ 2. Otwarcie ofert odbędzie się 5 grudnia 2003 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 14:39