herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 44 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 44

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 listopada 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 406.842 zł na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku”.

2. Komisja zobowiązana jest do stosowania zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, wprowadzonym Zarządzeniem Starosty Myśliborskiego Nr 21 z dnia 20 maja 2003 roku.

3. W skład Komisji wchodzą:

  1. Mariusz Szeliga - Przewodniczący Komisji

  2. Dorota Siódmak - Sekretarz Komisji

  3. Marek Dmytruszewski - Członek Komisji

  4. Zbigniew Podziński - Członek Komisji

  5. Krzysztof Paszek - Członek Komisji

§ 2. Negocjacje rozpoczną się 24 listopada 2003 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 14:38