herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 35 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji Kancelaryjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu


ZARZĄDZENIE NR 35

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji Kancelaryjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Na podstawie § 2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministórw z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160 poz.1074 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadza się do stosowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.

§2. Instrukcja i jednolity rzeczowy wykaz akt, o których mowa w §1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zobowiązuje się Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do realizacji w jednostce niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 2003r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 12:18