herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 23

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 11 czerwca 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego do 30.000 EURO na sporządzenie rastrowych map numerycznych o treści ewidencji gruntów i budynków.

2. Komisja zobowiązana jest do stosowania zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, wprowadzonym Zarządzeniem Starosty Myśliborskiego Nr 21 z dnia 20 maja 2003 roku.

3. W skład Komisji wchodzą:

  1. Mirosław Lach - Przewodniczący Komisji

  2. Grażyna Jędrzejewska - Sekretarz Komisji

3) Jerzy Gądarowski - Członek Komisji

§ 2. Otwarcie ofert odbędzie się 23 czerwca 2003 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 11:55