herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 21 w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu


ZARZĄDZENIE Nr 21

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 20 maja 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1994 r. o samorządzie powiatowym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany dalej Regulaminem, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuje się pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu do przestrzegania postanowień regulaminu.

2. Zaleca się odpowiednie stosowanie Regulaminu w jednostkach organizacyjnych powiatu myśliborskiego.

§ 3. Traci moc zarządzenie Starosty Myśliborskiego Nr 16/99 z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach o zamówieniach publicznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 08:39