herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 15 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu


ZARZĄDZENIE Nr 15

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 31 marca 2003r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64 poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126; z 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001; z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001r. Nr 72, poz. 48, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz.1349 i Nr 154 poz. 1792, z 2003r. Nr 7, poz.79) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w roku 2003 w wysokości 1.820,00 zł (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 08:36