herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 14 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


ZARZĄDZENIE Nr 14

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 marca 2003r.

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie Rozdz. II ust. 1 Załącznika do uchwały Nr XXIII/180/2000 Rady Powiatu Myślibórz z dnia 27 września 2000r. w sprawie zasad i trybu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zarządzam co następuje:

§1. Powołuję komisję ds. rozpatrywania wniosków o przydzielenie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w składzie:

1. Przewodniczący - Wicestarosta - Andrzej Dobrowolski

2. Członek - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa - Stanisław Chorabik

3. Członek - Kierownik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej - Teresa Bakalarczyk

4. Członek - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska - Julian Witkowski.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 30 Starosty Myśliborskiego z dnia 9 listopada 2000r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przydzielenie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 08:36