herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 4 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego do 30 tys. EURO na doręczanie korespondencji


ZARZĄDZENIE Nr 4

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego do 30 tys. EURO na doręczanie korespondencji.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych

( Dz. U. tekst jednolity z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się, że wyboru oferenta dokonać w formie przetargu nieograniczonego.

§ 2. Do przeprowadzenia przedmiotowego przetargu powołuje się Komisję Przetargową

w następującym składzie:

Pan Mariusz Szeliga - Przewodniczący

Pani Dorota Siódmak- Członek

Pani Marek Dmytruszewski - Członek

§ 3. Regulamin Komisji Przetargowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Otwarcie ofert odbędzie się 30.01.2003.r. o godz. 1300. w sali nr 25.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2004 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 08:21