herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 1 w sprawie zatwierdzenia


ZARZĄDZENIE NR 1

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 7 stycznia 2003 r.

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na rok 2003”

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku § 50 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Nr XVIII/144/2000 z dnia 29 marca 2000r. z późn. zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam do realizacji „Plan kontroli na rok 2003” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W realizacji planu kontroli zastosowanie mają postanowienia Działu VI o organizacji działalności kontrolnej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 3. Nadzór nad realizacją planu powierzam kierownikowi referatu ds. kontroli.

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-06-2004 17:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2004 17:04