herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 33 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 33

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 4 pkt 3 lit j oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia postępowania przetargowego na świadczenie usług związanych z organizacją emisji obligacji komunalnych

2. W skład Komisji wchodzą:

  1. Mariusz Szeliga - Przewodniczący Komisji

  2. Marcin Święcicki - Członek Komisji

  3. Alicja Karczewska - Członek Komisji

  4. Irena Ananicz - Członek Komisji

  5. Mariusz Dąbrowski - Członek Komisji

§ 2. Otwarcie ofert odbędzie się 13 grudnia 2004 r. o godz. 1300.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-12-2004 15:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2004 15:39