herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 32 w sprawie wykazu oprogramowania użytkowanego w Starostwie Powiatowymw Myśliborzu

Zarządzenie nr 32/04
Starosty myśliborskiego
z dnia 1 grudnia 2004r.


w sprawie wykazu oprogramowania użytkowanego w Starostwie Powiatowym
w Myśliborzu

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z §3 ust.2 Zarządzenia Starosty Myśliborskiego Nr 19/2002 z dnia 12 sierpnia 2002r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się wykaz oprogramowania użytkowanego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się Informatyka Starostwa do aktualizowania na bieżąco wykazu, o którym mowa w §1.

§3. Traci moc Zarządzenie Starosty Myśliborskiego Nr 21/2002 z dnia 19 sierpnia 2002r. w sprawie wykazu oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 02-12-2004 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2004 15:32