herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 31

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego.

2. Komisja zobowiązana jest do stosowania zasad określonych w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. W skład Komisji wchodzą:

  1. Mariusz Szeliga - Przewodniczący Komisji

  2. Mariusz Dąbrowski - Członek Komisji

  3. Szymon Błaździewicz - Członek Komisji

§ 2. Otwarcie ofert odbędzie się 13 grudnia 2004 r. o godz. 1200.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 02-12-2004 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2004 13:02