herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 29 w sprawie powołania Społecznego Zespołu ds. Strategii


ZARZĄDZENIE Nr 29

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 8 listopada 2004 roku

w sprawie powołania Społecznego Zespołu ds. Strategii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr XXII/161/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Społeczny Zespół ds. Strategii - w skład, którego wchodzą:

Rada Powiatu

1. Bortnowski Bolesław Radny,

2. Dobrowolski Andrzej Wicestarosta - Przewodniczący Zespołu,

3. Fabiańczyk Janusz Radny,

4. Getman Józef Radny Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa,

5. Grabda Władysław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

6. Kłoda Kazimierz Członek Zarządu,

7. Konofalska Wiesława Radna,

8. Królikowski Andrzej Członek Zarządu,

9. Norsesowicz Mariusz Radny,

10. Patkowski Ryszard Radny,

11. Polański Marian Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju

Gospodarczego,

12.Potyra Andrzej Radny,

13. Pyciak Mieczysław Członek Zarządu,

14. Rupenthal Andrzej Radny,

15. Sznabowicz Edward Przewodniczący Rady,

16.Winiarczyk Janusz Starosta,

17. Witkowski Julian Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

18. Wojtkiewicz Wojciech Radny,

19. Wyszyńska Krystyna Radna,

Starostwo

1. Chorabik Stanisław Kierownik Wydziału OSR,

2. Dmytruszewski Marek Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Wydział OR,

3. Kołodziejek Beata Dyrektor PCPR w Myśliborzu,

4. Kretkowska Małgorzata Wydział OR,

5. Stachurska - Wołk Beata Dyrektor PUP w Myśliborzu,

6. Trzciński Adam Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu,

7. Waszkiewicz Andrzej Dyrektor SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

8. Żmijewski Waldemar Naczelnik Wydziału OKS,

9. Żukrowska - Mróz Maria Naczelnik Wydziału ZS,

Gmina Barlinek

1. Dmytruszewski Eugeniusz Urząd Miasta i Gminy Barlinek,

2. Piątek Dariusz Pracownik Nadleśnictwa Barlinek,

3. Skałecki Edward Stowarzyszenie Przedsiębiorczości BARLINEK,

4. Urbich Stefan SP ZOZ Barlinek,

5. Wieczorek Antoni Prezes MKS POGOŃ w Barlinku,

Gmina Dębno

1. Biaduń - Broda Beata Urząd Miasta i Gminy Dębno,

2. Brzozowska Maria Nadleśniczy Nadleśnictwa Różańsko,

3. Kaczmarek Lechosław Nadleśniczy Nadleśnictwa Dębno,

4. Kotowska Elżbieta Urząd Miasta i Gminy Dębno,

5. Rzechółka Barbara Urząd Miasta i Gminy Dębno,

Gmina Myślibórz

1. Kotulinski Bogdan Radny,

2. Kuzyk Piotr Radny,

3. Malinowski Ryszard Radny,

4. Rygiel Piotr Urząd Miasta i Gminy Myślibórz,

5. Wiśniowski Adam Urząd Miasta i Gminy Myślibórz,

Gmina Boleszkowice

1. Czerwiński Roman Urząd Gminy Boleszkowice,

2. Kozłowski Marcin Urząd Gminy Boleszkowice,

3. Mazur Włodzimierz Urząd Gminy Boleszkowice,

Gmina Nowogródek Pomorski

1. Dudzicz Małgorzata Nauczyciel w SP w Nowogródku Pomorskim,

2. Kabzińska Danuta Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3. Mickiewicz Elżbieta Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury,

4. Romanik Barbara Prezes Stowarzyszenia Kobiet Polskich,

§ 2. Zadania Społecznego Zespołu ds. Strategii określone zostały w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotował: Marek Dmytruszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-11-2004 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2004 14:45