herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 24 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


ZARZĄDZENIE Nr 24

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 13 października 2004 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005, będącego załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXI/159/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 lipca 2004 roku, w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów,

zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Stypendialną - zwaną dalej Komisją - do rozpatrywania i przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. W skład Komisji wchodzą:

  1. Józef Getman - Przewodniczący Komisji

  2. Władysław Grabda - Członek Komisji

  3. Bernardetta Kulik - Członek Komisji

  4. Jadwiga Lewicka - Członek Komisji

  5. Teresa Macyszyn - Członek Komisji

  6. Mieczysław Pyciak - Członek Komisji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotował: Mariusz Szeliga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-10-2004 16:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2004 16:34