herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 18 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu”


ZARZĄDZENIE Nr 18

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Planu Ochrony Informacji Niejawnych

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu”

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), w związku z art.18 ust.4 pkt 6 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999r. Nr 11, poz.95 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się do stosowania w Starostwie Powiatowym Myśliborzu "Plan ochrony informacji niejawnych", który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów do zapoznania pracowników z treścią Planu ochrony.

§3. Zobowiązuje się do stosowania Planu ochrony wszystkich pracowników Starostwa.

§4. Traci moc Zarządzenie Starosty Myśliborskiego Nr 12 z dnia 18 czerwca 2001r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu”

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotowała: Barbara Krakowska-Petruk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-08-2004 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2004 08:37