herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 16 w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi łączyć się może dostęp do informacji niejawnych


ZARZĄDZENIE Nr 16

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 7 lipca 2004r.

w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi łączyć się może dostęp do informacji niejawnych

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 11 poz. 95 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Niniejszym określam stanowiska i rodzaje prac zleconych, z którymi łączyć się może dostęp do informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

2. W załączniku Nr 1 - określone zostają stanowiska i rodzaje prac zleconych, z którymi łączyć się może dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”.

3. W załączniku Nr 2 - określone zostają stanowiska i rodzaje prac zleconych, z którymi łączyć się może dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.

4. W załączniku nr 3 - określone zostają stanowiska i rodzaje prac zleconych, z którymi łączyć się może dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”.

§ 2. Pełnomocnik ochrony zgodnie z art. 48 ust.1 przedmiotowej ustawy prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 5 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi łączyć się może dostęp do informacji niejawnych.

§ 4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała:

Barbara Krakowska-Petruk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-07-2004 16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2004 16:06