herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 13

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia postępowania przetargowego na remont pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 8.

2. Komisja zobowiązana jest do stosowania zasad określonych w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. W skład Komisji wchodzą:

  1. Mariusz Szeliga - Przewodniczący Komisji

  2. Małgorzata Kretkowska - Członek Komisji

  3. Marek Dmytruszewski - Członek Komisji

  4. Marek Wasilewski - Członek Komisji

  5. Mariusz Dąbrowski - Członek Komisji

§ 2. Otwarcie ofert odbędzie się 21 czerwca 2004 r. o godz. 1100.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-06-2004 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 11:34