herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 10 w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 10

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam co następuje:

§1.1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

2. Komisja zobowiązana jest do stosowania zasad określonych w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. W skład Komisji wchodzą:

1) Mariusz Szeliga - Przewodniczący Komisji

2) Robert Petruk - Członek Komisji

3) Mariusz Dąbrowski - Członek Komisji

§2. Otwarcie ofert odbędzie się 21 kwietnia 2004 r. o godz. 1215.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-04-2004 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2004 14:18